Koszty / Płatności Drukuj

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2014 r.

Czesne za pobyt dziecka w przedszkolu:

W ramach podstawy programowej realizowanej od 800 do 1300 BEZPŁATNIE

Za każdą rozpoczętą godzinę poza czasem bezpłatnym 1 zł

ULGI W OPŁATACH ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W CZASIE PRZEKRACZAJĄCYM CZAS BEZPŁATNEGO

NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI

100% ulgi dla rodzin posiadających " Wielicką Kartę Dużej Rodziny 3+

50% ulgi dla dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności

 

Żywienie:

6,00 zł dwa posiłki

7,50 zł trzy posiłki