Oferta Drukuj

WIZJA PRZEDSZKOLA

Wizją naszego przedszkola jest stworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju aktywności społecznej i artystycznej, kształtujemy procesy społeczno- moralne - umiejętność współżycia i współdziałania. Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole stosując innowacyjne metody pracy.

MISJA PRZEDSZKOLA

Misją naszego przedszkola jest:

 • dostarczanie naszym wychowankom miłych wrażeń i wspomnień
 • każde dziecko jest dla nas ważne i jest traktowane podmiotowo
 • w naszym przedszkolu bardzo dbamy o przestrzeganie praw dziecka
 • pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i otoczenia
 • prowadzimy edukacje prozdrowotną - wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, ekologiczne i zdrowotne
 • jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • kultywujemy tradycje świąteczne, regionalne i patriotyczne
 • zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy
 • prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci

Proponujemy zajęcia dodatkowe ( dzięki , którym dbamy o wszechstronny rozwój każdego dziecka)

 • Rytmikę
 • Atrakcyjne wycieczki , spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Katechezę
 • Język angielski ( dla wszystkich grup wiekowych )
 • Kółko plastyczne

Nad edukacją, bezpieczeństwem naszych wychowanków czuwa życzliwa, kompetentna, wykształcona i rozumiejąca potrzeby dzieci kadra pedagogiczna. Mając na uwadze indywidualny rozwój każdego dziecka w razie potrzeby współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieliczce w ramach, której zapewniamy pomoc psychologa, pedagoga i logopedy.Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój poprzez stwarzanie sytuacji  wychowawczych sprzyjających kształtowaniu asertywności wobec innych, ale również rozwijaniu empatii i zdolności dostrzegania własnego „ja”.

 

Poprawiony: czwartek, 14 września 2017 20:59