Aktualności
AKTUALNOŚCI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 października 2014 17:24

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 15 maja 2018 21:10
 
PDF Drukuj Email

Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Wieliczce

ul. Piłsudskiego 97


REKRUTACJA !!!

 

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA

z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

na wolne miejsca w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:


1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 12 marca do 4 kwietnia 2018 r.
w postępowaniu uzupełniającym od 7 maja  do 11 maja 2018 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 5 kwietnia do 19 kwietnia 2018 r.
w postępowaniu uzupełniającym od 14 maja do 18 maja 2018 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
20 kwietnia 2018 r. 21 maja 2018 r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
w postępowaniu rekrutacyjnym od 23 kwietnia do 26 kwietnia 2018 r.
w postępowaniu uzupełniającym od 22 maja do 25 maja 2018 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
27 kwietnia 2018 r.  uzupełniające 28 maja 2018 r.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych.
 


 
Wdrożenie serwisu high.pl. Valid XHTML and CSS.