Ramowy rozkład dnia grupa II, III, IV PDF Drukuj Email

 

6.00 – 8.30
Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym; stymulująco – kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne; prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem; zabawy integracyjne

8.30 – 9.00
Przygotowanie do śniadania – śniadanie czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9.00 – 12.00
zajęcia edukacyjno – wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe

12.00 – 12.45
Przygotowanie do obiadu – obiad, czynności samoobsługowe; ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się

12.45 – 14.00
odpoczynek poobiedni, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, zajęcia umuzykalniające, praca z dzieckiem zdolnym, i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, pozostałe dzieci zabawy dowolne.

14.15 – 14.30
podwieczorek, czynności samoobsługowe i porządkowe, pomoc w nakrywaniu do posiłku

14.30 – 17.00
zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym; prace porządkowe

 


Wdrożenie serwisu high.pl. Valid XHTML and CSS.