Historia przedszkola PDF Drukuj Email

Przedszkole powstało związku z decyzją Urzędu Miasta i Gminy Inspektoratu Oświaty i Wychowania w Wieliczce 1. września 1978 roku i otrzymało nazwę Państwowego Przedszkola Nr.3.

Pierwszym Dyrektorem była p. Albina Kwarcińska od roku 1978 do 1985. Po dwóch latach od założenia przedszkola Spółdzielnia Mieszkaniowa przydzieliła teren pod ogród i plac zabaw przed budynkiem. W roku 1984 w związku z zaistniałą potrzebą dokonano zmiany organizacji przedszkola dotyczącej liczby oddziałów , utworzono dodatkowy IV odział.

Drugim Dyrektorem była pani mgr Barbara Szeląg od roku 1990. W tym czasie został zagospodarowany ogród. Zakupiono nowe huśtawki, posadzono drzewa i kwiaty. Zakupiono również nowe zabawki i pomoce do sal. Dydaktycznych.

W latach 1990 – 1992 funkcję dyrektora pełniła p. Elżbieta Pastewska. W 1991 roku została zmieniona nazwa placówki, powstało Samorządowe Przedszkole nr 3.

Od września 1992 roku do 2007 dyrektorem była p. mgr Janina Mizera. Wiele wysiłku wykazywali pracownicy tej placówki, aby w pełni realizować zadania wychowawcze i dydaktyczne przy dużej ilości dzieci, powstającym ogrodzie przedszkolnym i warunkach przedszkola w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wyjściem była dobra organizacja pracy, samorozwój przedszkola i ciągła samoodnowa. Taki proces w codziennej pracy mógł mieć miejsce, gdyż wszyscy nauczyciele w Radzie Pedagogicznej wykazywali się zaangażowaniem, autorefleksją, gotowością do współpracy. Zadaniem dyrektorek tego przedszkola było więc wyzwolenie inicjatywy nauczycieli i zachęcanie do podjęcia trudu samorozwoju.. Przyjęcie takiej inicjatywy wymagało akceptowania trudności jako normalnej sytuacji pedagogicznego działania.

 

Dziś: Dyrektor Lucyna Skupio. Mamy wypracowany dobry system współpracy w Radzie Pedagogicznej, z personelem administracyjno – obsługowym z rodzicami. Dzięki temu osiągamy dobre wyniki pracy. Posiadamy estetyczne dobrze wyposażone sale dydaktyczne, wysoko wykształconą i ciągle rozwijającą się kadrę pedagogiczną, bardzo dobrze wyposażony bezpieczny ogród, który jest dużą możliwością przy tak usytuowanych pomieszczeniach dydaktycznych

O tym, że przedszkole dobrze funkcjonuje świadczą wyniki przeprowadzonych wizytacji, dobrze przygotowane dzieci do szkoły, wysokie zainteresowanie rodziców warunkami pracy przedszkola.

Tworząc jak najlepsze warunki twórczego rozwoju każdego dziecka pragniemy aby w przyszłości pamiętały w codziennych trudach dorosłego już życia, że wyobraźnia jest mocniejsza niż wiedza, że to o czym się marzy ma większą moc niż fakty, że nadzieja zawsze tryumfuje nad doświadczeniem.

 


Wdrożenie serwisu high.pl. Valid XHTML and CSS.